Welcome to Ultrafast Spectroscopy and Dynamics Group in ZJU!
Principal Investigator

朱海明 (Haiming Zhu)

hmzhu@zju.edu.cn

Assistant

周丽萍 (Liping Zhou) 

0915408@zju.edu.cn

Postdoc Scientist

周巧慧 (Qiaohui Zhou) 

BS: Anhui Normal Univ.

PhD: USTC

周东明 (Dongming Zhou)

BS: Zhejiang Univ.

PhD: Univ. of Massachusetts Amherst

Graduate Student
图文展示

陈俞忠 (Yuzhong Chen)

BS:Xi`an Jiaotong Univ.

图文展示

陶卫健 (Weijian Tao)

BS:Zhejiang Univ.

叶蕾 (Lei Ye)

BS: Hangzhou Nor. Univ.

李旭峰 (Xufeng Li)

BS:Zhejiang Univ.

王祖锟 (Zukun Wang)

BS:Harbin Inst Tech

赵奕达 (Yida Zhao)

BS: Zhejiang Univ.

周鸿志 (Hongzhi Zhou)

BS: Zhejiang Univ.

李宇杰 (Yujie Li)

BS:Zhejiang Univ.

赵昶 (Chang Zhao)

BS: Zhejiang Univ.

张 迟 (Chi Zhang)

BS:Xi`an Jiaotong Univ.

陈增 (Zeng Chen)

BS: Xiamen Univ.

Undergraduate StudentVisiting Student周冠清 (Guanqing Zhou) Shanghai Jiaotong University


Formal group members阙郁虔 (Yuqian Que) Visiting Student (2017)

图文展示

周 伟 (Wei Zhou)

MS Student (2016-2019)

张子瑞 (Zirui Zhang)

Undergraduate Student (2017-2018)

图文展示

吴玲玲 (LingLing Wu)

MS Student (2016-2019)

郑益桢 (Yizhen Zheng) Undergraduate Student (2017-2018)

图文展示(17)

杨兆良 (Zhaoliang Yang)

MS Student (2016-2019)