Welcome to Ultrafast Dynamics Group in Zhejiang University!
Principal Investigator

朱海明 (Haiming Zhu)

hmzhu@zju.edu.cn

Assistant

周丽萍 (Liping Zhou) 

0915408@zju.edu.cn

Postdoc Scientist

周巧慧 (Qiaohui Zhou) 

BS: Anhui Normal Univ.

PhD: USTC

周东明 (Dongming Zhou)

BS: Zhejiang Univ.

PhD: Univ. of Massachusetts Amherst

Graduate Student
图文展示

杨兆良 (Zhaoliang Yang)

BS:Zhejiang Univ.

图文展示

陶卫健 (Weijian Tao)

BS:Zhejiang Univ.

图文展示

周 伟 (Wei Zhou)

BS:Dalian Univ. of Tech.

李旭峰 (Xufeng Li)

BS:Zhejiang Univ.


图文展示

陈俞忠 (Yuzhong Chen)

BS:Xi`an Jiaotong Univ.

周鸿志 (Hongzhi Zhou)

BS: Zhejiang Univ.

图文展示

吴玲玲 (LingLing Wu)

BS:Anhui Normal Univ.

张 迟 (Chi Zhang)

BS:Xi`an Jiaotong Univ.

Undergraduate Student张子瑞 (Zirui Zhang)

郑益桢 (Yizhen Zheng)

Visiting Student阙郁虔 (Yuqian Que) National Cheng Kung University